Termeni si Conditii de Utilizare si Politica de Confidentialitate

       2. NOTĂ DE INFORMARE PRIVIND PROTECŢIA DATELOR PERSONALE. POLITICA DE CONFIDENTIALITATE

   Conform cerinţelor Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, modificată şi completată şi ale Legii nr. 506/2004 privind prelucrarea datelor cu caracter personal şi protecţia vieţii private în sectorul comunicaţiilor electronice ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L. are obligaţia de a administra în condiţii de siguranţă şi numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizaţi despre dumneavoastră, un membru al familiei dumneavoastra ori o alta persoana.
   Scopul colectării datelor este: servicii de comunicatii electronice, selectie si plasare forta de munca, statistica, reclama, marketing si publicitate, comert on-line / comert electronic in cele mai bune conditii.
   Sunteţi obligat(ă) să furnizaţi datele, acestea fiind necesare pentru servicii de comunicatii electronice, selectie si plasare forta de munca, statistica, reclama, marketing si publicitate, comert on-line / comert electronic in cele mai bune conditii.
   Refuzul dvs. determină respingerea acordarii de produse si/sau servicii conform ofertei curente.
   Informaţiile înregistrate sunt destinate utilizării de către operator şi pot fi comunicate numai următorilor destinatari: persoana vizata, reprezentantii legali ai persoanei vizate, partenerii contractuali ai operatorului, furnizorii de servicii si bunuri, angajatorul / potentialul angajator al persoanei vizate, agentii de selectie si plasare a fortei de munca, precum si catre organe financiare, organe fiscale, politie si justitie in conformitate cu legislatia in vigoare.
   In momentul inregistrarii si completarii formularului on-line si inainte de transmiterea acestuia veti fi intrebat daca: Sunteti de acord cu intreg continutul documentului ‘Termeni si Conditii de Utilizare si Politica de Confidentialitate’ ? Doriti sa primiti informatii periodice despre produse, servicii si/sau evenimente oferite de ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L.? Doriti sa primiti informatii / stiri periodice despre produse, servicii si/sau evenimente oferite de serviciile dezvoltate de ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L. ?
   Dumneavoastra va trebui sa va dati acordul acestei solicitari prin bifarea casutei cu optiunea: DA, declar ca sunt de acord cu intreg continutul documentului ‘Termeni si Conditii de Utilizare si Politica de Confidentialitate’. DA, declar ca doresc sa primesc informatii periodice despre produse, servicii si/sau evenimente oferite de ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L.. DA, declar ca doresc sa primesc informatii / stiri periodice despre produse, servicii si/sau evenimente oferite de serviciile dezvoltate de ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L..
   In cazul in care nu sunteti de acord cu continutul documentului ‘Termeni si Conditii de Utilizare si Politica de Confidentialitate’, sunteti rugat sa renuntati la inregistrare, la completarea si transmiterea formularului online, caz in care nu veti putea beneficia de produsele si/sau serviciile oferite de ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L..

   Conform Legii nr. 677/2001, beneficiaţi de dreptul de acces, de intervenţie asupra datelor, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale şi dreptul de a vă adresa justiţiei. Totodată, aveţi dreptul să vă opuneţi prelucrării datelor personale care vă privesc şi să solicitaţi ştergerea datelor*. Pentru exercitarea acestor drepturi, vă puteţi adresa cu: o cerere scrisă, datată, inregistrata, stampilata si semnata de catre Administratorul/Administratorii Societatii Comerciale (pentru persoane juridice) / o cerere scrisa, datata si semnată (pentru persoane fizice), catre ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L., la adresa de e-mail office @ energoeolian.ro sau prin posta, cu confirmare de primire din partea ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L.. De asemenea, vă este recunoscut dreptul de a vă adresa justiţiei. Datele dumneavoastră nu vor fi transferate în strainatate.
   Dacă unele din datele despre dumneavoastră sunt incorecte, vă rugăm să ne informaţi cât mai curând posibil.
Observatie :
*orice persoană are dreptul de a se opune, pentru motive legitime, la prelucrarea datelor ce o privesc. Acest drept de opoziţie poate fi exclus pentru anumite prelucrări prevăzute de lege (de ex.: prelucrări efectuate de serviciile financiare şi fiscale, de poliţie, justiţie, securitate socială).
*orice persoană are, de asemenea, dreptul de a se opune, în mod gratuit şi fără nici o justificare, la prelucrarea datelor sale personale în scopuri de marketing direct.

   S.C. ENERGO EOLIAN ROMPROIECT S.R.L. este operator de date cu caracter personal si este inregistrata cu nr. 0026930 si 0026936 in Registrul General la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal.